Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.artile.pl przez Martę Dzięgielewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Artile Manufaktura płytek ceramicznych Marta Dzięgielewska”, z siedzibą w Koszalinie (75- 643), przy ul. Sianowskiej 46, NIP: 6692456540, REGON: 386004148, e-mail: kontakt@artile.pl, tel.: +48 507 074 193.

I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Towary oferowane przez Usługodawcę są nowe, wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta.

II. Zamówienia, termin realizacji

 1. Zamówienia jak i prośby o wycenę można składać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej bądź mailowo pod adresem: kontakt@artile.pl
 2. Podczas składania zamówienia oraz prośby o wycenę należy określić poszczególne cechy wyrobu: ilość (sztuk bądź m²), kształt, rozmiar, kolorystykę, rodzaj zdobienia, przeznaczenie wyrobu czy inne aspekty istotne wg Klienta (ważne w przypadku projektów indywidualnych).
 3. Do formularza kontaktowego można załączyć plik zawierający wizualizację własnego projektu.
 4. Usługodawca w terminie 7 dni przedstawi Zamawiającemu ofertę, w której określi kwotę zamówienia, termin realizacji, koszt transportu oraz sposób i termin dokonywania płatności.
 5. Przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę następuje w chwili akceptacji oferty przez Zamawiającego. W tym momencie skuteczna staje się Umowa Sprzedaży.
 6. Termin realizacji zamówienia jest ustalany każdorazowo indywidualnie.
 7. O zakończeniu realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

III. Zasady płatności, koszty transportu

 1. Po potwierdzeniu przez Klienta woli o realizacji zamówienia, jest on zobligowany do wpłacenia na konto bankowe Usługodawcy zadatku w wysokości 25% wartości zamówienia.
 2. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie, Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 3. Koszty transportu ustalane są każdorazowo indywidualnie. Usługodawca informuje Zamawiającego o kosztach przesyłki w swojej ofercie, przed jej zatwierdzeniem przez Klienta.
 4. Usługodawca wysyła towar pod wskazany przez Klienta adres w formularzu kontaktowym lub podany drogą mailową.
 5. Z chwilą zakończenia realizacji zamówienia, Usługodawca wystawia fakturę VAT, którą wysyła drogą elektroniczną lub pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 6. Wysyłka towaru następuje po dokonaniu przez Zamawiającego całości zapłaty za wykonanie usługi wraz z kosztami transportu na konto Usługodawcy. Na dokonanie zapłaty Klient ma 7 dni roboczych od chwili otrzymania od Usługodawcy faktury VAT.

IV. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa należy złożyć stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie na adres: Artile manufaktura płytek ceramicznych Marta Dzięgielewska, ul. Sianowska 46, 75-643 Koszalin lub w wiadomości e-mail na adres kontakt@artile.pl
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek odesłać na własny koszt zwracany towar w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towar ma być w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony. Usługodawca nie przyjmuje paczek za pobraniem.
 3. Usługodawca poinformuje Konsumenta o przyjęciu zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, kiedy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, wysyłając stosowne oświadczenie z opisem-zdjęciem szkody/wady, czasu, przyczyny jej powstania, drogą pocztową lub elektroniczną. Usługodawca potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia, po czym rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Usługodawca bezzwłocznie przystąpi do działań mających na celu usunięcie szkody bądź wymiany produktu.
 6. Reklamacji nie podlegają wady mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki przy odbiorze. W przypadku wykrycia wady, należy spisać w obecności Kuriera protokół szkody i skierować reklamację do Przewoźnika.
 7. Reklamacji nie podlegają również uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z zaleceniami Producenta.

V. Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Marta Dzięgielewska, zamieszkała w Koszalinie (75- 643), przy ul. Sianowskiej 46, która na podstawie art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług przez okres niezbędny do ich realizacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne w celu zawarcia umowy z Usługodawcą jak i w dokonywaniu pozostałych obowiązków prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

VI. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej Usługodawcy (teksty, zdjęcia, opisy, oferta, nazwy produktów, loga itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Bez zgody Usługodawcy zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
 3. Rękodzieło w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666), jest utworem, do którego Usługodawcy przysługiwać będą prawa autorskie. Usługodawcy przysługiwać będzie w szczególności wyłączne prawo do powielania, wytwarzania, rozpowszechniania i przetwarzania takiego utworu na inne nośniki oraz wytwarzanie i sprzedaż w oparciu o przygotowany projekt a także wykorzystywanie go w swej działalności
  zarobkowej, w szczególności w celu promocji tej działalności.

Artile manufaktura płytek ceramicznych
Marta Dzięgielewska
ul. Sianowska 46
75-643 Koszalin

tel. 507 074 193
kontakt@artile.pl
Nr konta do wpłat:
03 1020 2791 0000 7102 0130 5531

VR One - Agencja interaktywna | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020